Reklamácia do 14 dní po prijatí zásielky

VÝMENA TOVARU ZADARMO

  • Nesedí Vám veľkosť objednaného oblečenia?
  • Dorazil Vám poškodený tovar?
  • Dostali ste odlišný tovar, ako ste objednali?

Ak vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho počas 14 dní po obdržaní vymeniť. Pri výmene objednávame sami dopravu priamo k zákazníkovi a navyše ju aj hradíme.

Bližšie informácie k výmene zadarmo nájdete TU.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Nesplnil tovar Vaše očakávania? V takom prípade nám ho môžete do 14 dní odo dňa doručenia vrátiť bez udania dôvodu. Stačí, keď ho v nepoškodenom stave zašlete späť spolu s týmto vyplneným formulárom, a budú Vám vrátené peniaze. Balíček na dobierku nebude prijatý.
Doručovacia adresa: Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Uchovajte si, prosím, doklad o vrátení tovaru (napr. podací lístok), kým vám nepotvrdíme, že sme od Vás tovar prijali. Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prijatia reklamácie. Vrátený tovar musí byť v nepoužitom stave.

 

Reklamácia po 14 dňoch od prijatia zásielky

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka je poskytovaná na skryté chyby materiálu (výrobné chyby), ktoré neboli viditeľné pri zakúpení tovaru.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

  • Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí tovaru
  • Opotrebovanie tovaru vplyvom jeho používania
  • Závady, ktoré vznikli zaobchádzaním s tovarom v rozpore s návodom na použitie, pokyny pre používateľa alebo v rozpore s obvyklým používaním, ďalej neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • Pokyny pre používateľov - hodinky

POSTUP

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným formulárom pre reklamáciu tovar zašlite na adresu:
Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na naše reklamačné oddelenie na email reklamacie@wayfarer.sk, prípadne na tel. čísle 00421 233 006 800.

 

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s občianským zákonníkom (č. 89/2012 Sb.). 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1. januára 2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti so zárukou na tovar a reklamačným riadením.

Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.