ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš e-shop Wayfarer, spoločnosti X-Trader.cz, s. r. o., DIČ: CZ 278 55 660, so sídlom v Havířově, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostravě, oddiel C, vložka 31830 (ďalej len „správca“) jasne a otvorene informuje, o tom ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich predávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašími osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo produktu. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak aj nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovolne nám zdieľate osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielaní newsletter -ov, poradňa, diskusia, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad za uvedenými účelmi:

 • Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, zabezpečiť vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu
 • Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom emailov a sms správ
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru
 • Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať vám obchodné informácie o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku
 • Robiť analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby
 • Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
 • Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutnú dobu, a to predovšetkým pre nižšie uvedené účely:

 • pri nákupe s registráciou aj bez registrácie na dobu 15 rokov s tým, že nová lehota začne plynúť odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu 5 rokov,
 • pri zasielaní obchodných informácií bez uskutočnenia nákupu, kontaktného formulára, chatu, dotazu na produkt a pod. na dobu jedného roka,
 • alebo po zákonom stanovenú dobu (po dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenia zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Potom budú vaše osobné údaje zmazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovaním osobných údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. V tejto chvíli pripravujeme možnosť platby kartou, a aby boli tieto platby u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdielaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

Rozhodnite sa, koľko toho s nami budete zdielať

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies.

Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: X-Trader.cz, s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov-Město.

Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľudmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby. 

Search engine powered by ElasticSuite