Vybrali sme pre Vás najdôležitejšie body týkajúce sa objednávky. Úplne znenie obchodných podmienok nájdete pod týmto odkazom.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v e-shope wayfarer.sk, podrobne vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 89/2012 Sb.).

Nedeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú dodacie podmienky a reklamačný poriadok.

Predávajúci:

názov: X-Trader.cz, s.r.o.
adresa: Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město
tel.: 00421 (0) 233 006 800
e-mail: info@wayfarer.sk
IČ: 278 55 660
DIČ: CZ 278 55 660

Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 31830.

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás absolútnou prioritou. Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, teda GDPR. Viac informácií o ochrane Vašich osobných údajov nájdete TU.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva
Zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy sú spotrebiteľskými zmluvami, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane kupujúcí a na strane druhej predávajúci.
Predávajúci
Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o., ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — spotrebiteľ
Kupujúcim — spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — nie spotrebiteľ
Kupujúcim — nie spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 

Spôsob objednania

Veškeré objednávky, ktoré kupujúci urobí prostredníctvom niektorého z nasledujúcich spôsobov objednania, obsahujúci všetky náležitosti objednávky, sú pre kupujúceho závazné.

Spôsoby objednania

Náležitosti objednávky

  • Fakturačné údaje (povinný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Dodacie údaje (voliteľný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefónne číslo
  • Tovar (povinný údaj) — názov, množstvo, prípadne ďalšie údaje nutné k jednoznačnej identifikácii objednávaného tovaru (veľkosť, farba atď.)
  • Spôsob dopravy a platby (povinný údaj) — dobierkou 
  • Doplňujúce údaje (voliteľný údaj) — poznámky k objednávke

Pokiaľ chýba niektorý z povinných údajov, je objednávka neúplná. V takom prípade nie je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho k doplneniu údajov.

Platobné podmienky

  • Platba dobierkou — platba pri prevzatí tovaru od dopravcu

Faktúra

Faktúra za objednaný tovar Vám bude doručená v elektronickej podobe na Váš e-mail v deň doručenia zásielky. V prípade, že požadujete doručenie faktúry v papierovej podobe, zažiadajte si o ňu cez e-mail info@wayfarer.sk a bude Vám priložená k objednanému tovaru.


Elektronická faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti - a to ako obsahovo podľa zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z pridanej hodnoty, tak formálne podľa zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve.

Posielaním daňových dokladov v elektronickej podobe sme sa pripojili k spoločnostiam, ktoré sa tímto krokom snažia prispieť k ochrane životného prostredia.

Daňový doklad si, prosíme, uschovajte, obvykle slúži aj ako záručný list k zakúpenému tovaru. Doklad nájdete taktiež vo svojom uživateľskom účte po prihlásení na @domain_name, odkiaľ si ju môžete v budúcnosti kedykoľvek vytlačiť.

 

Expedícia nekompletnej objednávky

V prípade, že nebudeme schopný objednávku expedovať kompletnú, budeme Vás telefonicky kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň od objednania tovaru. Ak nebudeme úspešný, ihneď odošleme informačný e-mail. V prípade, že nedostaneme odpoveď do 24h, budeme objednávku expedovať nekompletnú, poštovné bude zdarma. Ak nebudete mať o objednávku záujem, nemusíte ju preberať, popr. ju zašlite na naše náklady späť.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od obdržania tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade odošlite nepoškodený tovar spoločne s vyplneným formulárom pre vrátenie tovaru na adresu Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Spodné prádlo nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ani vymeniť.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2014 a ruší veškeré predchádyajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s objednávkami a predajom tovaru.

Společnosť X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Search engine powered by ElasticSuite