Titulka

Vybrali sme pre Vás najdôležitejšie body týkajúce sa objednávky. Úplne znenie obchodných podmienok nájdete pod týmto odkazom.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v e-shope wayfarer.sk, podrobne vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 89/2012 Sb.).

Nedeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú dodacie podmienky a reklamačný poriadok.

Predávajúci:

názov: X-Trader.cz, s.r.o.
adresa: Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město
tel.: 00421 (0) 233 006 800
e-mail: info@wayfarer.sk
IČ: 278 55 660
DIČ: CZ 278 55 660

Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 31830.

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás absolútnou prioritou. Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, teda GDPR. Viac informácií o ochrane Vašich osobných údajov nájdete TU.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva
Zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy sú spotrebiteľskými zmluvami, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane kupujúcí a na strane druhej predávajúci.
Predávajúci
Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o., ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — spotrebiteľ
Kupujúcim — spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — nie spotrebiteľ
Kupujúcim — nie spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 

Spôsob objednania

Veškeré objednávky, ktoré kupujúci urobí prostredníctvom niektorého z nasledujúcich spôsobov objednania, obsahujúci všetky náležitosti objednávky, sú pre kupujúceho závazné.

Spôsoby objednania

Náležitosti objednávky

  • Fakturačné údaje (povinný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Dodacie údaje (voliteľný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefónne číslo
  • Tovar (povinný údaj) — názov, množstvo, prípadne ďalšie údaje nutné k jednoznačnej identifikácii objednávaného tovaru (veľkosť, farba atď.)
  • Spôsob dopravy a platby (povinný údaj) — dobierkou 
  • Doplňujúce údaje (voliteľný údaj) — poznámky k objednávke

Pokiaľ chýba niektorý z povinných údajov, je objednávka neúplná. V takom prípade nie je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho k doplneniu údajov.

Platobné podmienky

  • Platba dobierkou — platba pri prevzatí tovaru od dopravcu

Faktúra

Faktúra za objednaný tovar Vám bude doručená v elektronickej podobe na Váš e-mail v deň doručenia zásielky. V prípade, že požadujete doručenie faktúry v papierovej podobe, zažiadajte si o ňu cez e-mail info@wayfarer.sk a bude Vám priložená k objednanému tovaru.


Elektronická faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti - a to ako obsahovo podľa zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z pridanej hodnoty, tak formálne podľa zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve.

Posielaním daňových dokladov v elektronickej podobe sme sa pripojili k spoločnostiam, ktoré sa tímto krokom snažia prispieť k ochrane životného prostredia.

Daňový doklad si, prosíme, uschovajte, obvykle slúži aj ako záručný list k zakúpenému tovaru. Doklad nájdete taktiež vo svojom uživateľskom účte po prihlásení na @domain_name, odkiaľ si ju môžete v budúcnosti kedykoľvek vytlačiť.

 

Expedícia nekompletnej objednávky

V prípade, že nebudeme schopný objednávku expedovať kompletnú, budeme Vás telefonicky kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň od objednania tovaru. Ak nebudeme úspešný, ihneď odošleme informačný e-mail. V prípade, že nedostaneme odpoveď do 24h, budeme objednávku expedovať nekompletnú, poštovné bude zdarma. Ak nebudete mať o objednávku záujem, nemusíte ju preberať, popr. ju zašlite na naše náklady späť.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od obdržania tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade odošlite nepoškodený tovar spoločne s vyplneným formulárom pre vrátenie tovaru na adresu Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Spodné prádlo nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ani vymeniť.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2014 a ruší veškeré predchádyajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s objednávkami a predajom tovaru.

Společnosť X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Attention,

unfortunately our new system does not remember your old password, but do not despair!

Your new password will arrive in the e-mail.